Select Page

Varovanje osebnih podatkov

1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Armoni Monika Smrtnik s.p. (v nadaljevanju »upravljavec«) sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletne strani armoni.si, pridobljene ob registraciji v ali ob prijavi v spletišče, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Uredbo EU 2016/679, o varstvu osebnih podatkov).

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

2. Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje (ki se z obrazcem izpolnjujejo) osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v enega izmed obrazcev: ime, priimek, e-poštni naslov, podatki o zdravstvenem stranju, hobiji, naslov, poštna številka, mesto, telefonska številka, IP naslov uporabnika, uporabnikova spletna stran.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene:

  1. Ime in priimek, e-poštni naslov, domači naslov, mesto, telefonska številka, hobiji.

Za namen masovnega pošiljanja e-pošte, pošiljanja rezerviranih terminov, sms marketing, pošiljanje tiskanega ali elektronskega promocijskega materiala, obveščanje o novostih, dogodkih, nagradnih igrah. segmentiranju ciljne skupine uporabnika storitev.

2. Podatki o zdravstvenem stranju posameznika:

Podatki so za zasebno uporabo, za kakovostnejše izvajanje storitev podjetja Armoni Monika Smrtnik, nega telesa s. p.. in do njih lahko dostopajo samo pooblaščene osebe (Monika Smrtnik) in pooblaščene osebe iz strani Armoni Monike Smrtnik s.p.. Kadarkoli imate dostop do njih ali lahko zahtevate kopijo evid. Kartona. V Vednost: vaši podatki, so zaradi lažjega vodenja vnešeni v CRM bazo mojurnik.si, kjer so podatki o posameznuku zavarovani.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da uporabnik na spletni strani armoni.si, na kateri s klikom na gumb »Potrdi« ali “Pošlji” potrdi, da sprejema in se strinja s navedenimi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 2.

4. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (preko elektronske pošte ali preko pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno (izbris) ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (preko elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Uporabniki lahko pregleda njegove prijave na e-mail sezname, ki jih prejema, na strani na kateri se lahko iz e-poštnih seznamov tudi poljubno odjavi.

5. Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007 in Uredbo EU 2016/679, o varstvu osebnih podatkov).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. V kolikor so na spletni strani objavljene povezave na zunanje (tretje) spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z spletno stranjo armoni.si, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Upravljavec ne odgovarja za napake, ki so posledica posredovanja napačnih ali lažnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran in da bodo podatki na zahtevo uporabnika izbrisani v roku iz 4.točke

7. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Armoni Monika Smrtnik s.p., Skrita ulica 5, 2000 Maribor.

Morebitna vprašanja glede zaupnosti podatkov, načinu zbiranja, uporabi podatkov ali o dodatnih informacijah, nas prosim kontaktirajte po pošti ali preko e-poštnega naslova info@armoni.si.